Karike

PROIZVODIMO  karike (klipne prstenove) za motore,  kompresore i pumpe   od Ф 15mm – Ф 900mm.  Izrada karika, klipova, hilzni i ležajeva radilica za sve vrste  motora, kompresora i pumpi. Kompletna mašinska obrada delova motora od  Ф 15mm. do   Ф900mm.

Karike za motore i kompresore

U firmi“ CRNOBRNJA” izrađujemo karike za kompresore i motore u maloserijskoj proizvodnji od Ф15mm. do Ф900mm. Minimalni broj komada može da bude 1. U toku tehnološkog procesa izrade karika, koristimo najaktuelnije metode praćenja konstantnog hemijskog sastava materijala, što je jedan od najbitnijih preduslova njihovog kvaliteta. Izrada karika je proces u kome je najvažnije definisanje tangencijalne sile F1.

Karike za kompresore i motore iz naše proizvodnje imaju poseban odnos sa materijalom naših košuljica cilindara. Razlika u tim hemijskim sastavima se kreće u odnosu do 8%. Zbog tog odnosa smo uspeli, da su parametri dinamičkih karakteristika ali i vreme eksploatacije naših cilindarskih sklopova u skladu sa parametrima koje propisuju mnogi svetski standardi. Naravno uz fabrički popisane uslove rada. Što opet znači da karike za klipove koje proizvodimo moraju da imaju odnos klipova i cilindara koji su u toleranciji.

Proizvodimo karike koje na sastavu mogu biti:

  • preklopne karike
  • ravne karike
  • brisajuće karike
  • uljane karike
  • karike sa zubom, (kandžaste) karike
  • karike pod određenim uglom
  • jednostrano i dvostrano trapezne karike
  • hromirane, fosfatizovane i nitrirane karike
  • teflonske karike
  • ravne karike debljine od 0,5mm do 1mm.

Epruvete iz svake partije livenja posebno imaju stalnu kontrolu. U takvoj situaciji se konstantno održava odgovarajući hemijski sastav za određenu porudžbinu. Ovo važi za slučaj kada se vrši izrada karika od legiranog SL-a. Proizvodimo karike od grafitnog TEFLONA, posebnih vrsta Sn-a ali i od raznih vrsta Nl-a. To su karike za brodske cilindarske sklopove (PIELSTICK 12 PA 4V), razne turbinske sisteme ali i motore čiji se klipovi okreću do 15.000 o/min. itd. Reč je o klipnim sklopovima sa velikim dinamičkim opterećenjem, koje zahtevaju i drugačiju konfiguraciju perlitne strukture.